Ümit Kalko Haberleri

Kişinin yaneşeliığı toplum içre kıymeti olan , yetenek, şekil ve öbür davranış biçimlerini geliştirdiği vetirelerin tübaşöğretmen.

Eğitim, önceden saptanmış esaslara bakılırsa insanoğluın davranışlarında belirli gelişmeler sağlamaya yarayan planlı etkiler sürecidir.

Eğitim; kişinin davranışlarındaki evetşantısı kanalıyla kasıtlı olarak ve isteyerek değişçilikme meydana getirme sürecidir.

Görüldüğü gibi eğitimin bir çok tanılamamı strüktürlabilmektedir. Fakat, günümüzde çoğunlukla tercih edilen tanılamam:

“Ferdin davranışında, kendi evetşantısı kanalıyla ve kasıtlı olarak matlup yönde( eğitimin ammaçlarına mütenasip ) değişçilikme meydana getirme sürecidir.” Şeklindedir.

Bu tanıma bakılırsa;

· Eğitim bir vetiretir.

· Eğitim sürecinde, kişinin davranışlarının matlup yönde değişçiliktirilmesi ammaçlanmaktadır.

· Davranışlarındaki değişçilikme kasıtlı olarak gerçekleştirilmektedir.

· Eğitim sürecinde kişinin kendi evetşantıları esastır.
EĞİTİMİN SÜRECİ

Eğitimin üç anayasa öğesi vardır.

1. Lakinç

2. Öğretme ve öğrenme etkinlikleri

3. Değerlendirmeler

Eğitim ammaçla başlar, öğretme-öğrenme etkinlikleriyle devam eder ve değerlendirme ile son bulur. Sürecin bu mantığı tamlık kültürler ciğerin benzeridır. Lakinçların içeriği ve öğrenme ciğerin kullanılan öğretme yöntemleri kültürden kültüre bakılırsa değişçilikebilir, lakin sürecin doğası değişçilikmez.

Eğitim kapsamı ve tanılamamlanması açısından çok geniş bir kavramdır. Tarih boyunca birgeniş filozof ve terbiyeci, eğitimin ne evetğuna üstüne farklı farklı tanılamamlamalarda bulunmuşdolaşma. Günümüzde ise eğitimin ikrar edilen ölçün tanılamamı şudur: Eğitim, kişinin davranışlarında kendi evetşantıları kanalıyla kasıtlı olarak istendik davranış değişçilikikliği meydana getirme sürecidir. Bu tanılamamlama ekseninde eğitimin genel hatları çizilebilir. Bu tanılamamlamanın içre eğitime üstüne bazı önemli kavramlar vardır. Özellikle “kendi evetşantıları kanalıyla”, “kasıtlı olarak”, “istendik davranış değişçilikikliği” ve “müddetç” gibi kelimeler eğitimin esas taşlarıdır.

Eğitim, ölümlü ciğerin ömür boyu devam eden bir vetiretir ve davranışlarda değişiklik meydana getirir. Bu davranış değişimleri ise kişinin kendi tecrübelerine dayanır. Davranış değişimleri istendik doğrusu beklentilere ve hedeflere mütenasip olabileceği gibi istenmedik yönde de gelişebilir. Eğitim sürecinin işçilikletilmesi ise kasıtlı doğrusu programlı ve programlı olabileceği gibi gelişigüzel de kabil. Kasıtlı olarak meydana getirilen eğitime formal eğitim bilimi, gelişigüzel meydana getirilen eğitime ise informal eğitim bilimi denir. Henüz açıklayıcı bir örnek verirsek okul, dershane, eğitim bilimi merkezleri gibi mekânlarda maruz eğitim bilimi formal; kişinin kendi çevresinden edindiği ve planlı programlı olmayan eğitim bilimi ise informal eğitidir. Yani eğitim bilimi sadece okullardaki öğrenmelerle sınırlı değildir.

Eğitim Türleri
Eğitim türlerine bakılırsa sınıflandırıldığında formal ve informal eğitim bilimi olmak üzere iki tür ortaya çıkar. Formal eğitim bilimi okullarda evet da kurumlarda belirli bir plan ve program çerçevesinde gerçekleştirilir ve bu eğitim bilimi tipinin belirli bir amacı vardır. Bu düzende eğitim bilimi süreci yönetimsel bir ekip ve eğitmenler tarafından planlanır. İnformal eğitim bilimi ise resen gelişen ölçüsüz ve programsız meydana getirilen eğitimdir ki duygusal bu eğitimi toplumsal çevresinden gizil olarak edilir.

Eğitim Sistemi
Eğitim, bir tertibat olarak ele kızılındığında ise eğitim bilimi sisteminin üç anayasa ögesi bulunmaktadır: Bunlar kaynaklar, vetireler ve çıktılardır. Göz; eğitimin beslendiği öğretmen, öğrenci, yapı, donanım, maliyet, personel gibi fiziksel unsurlardır. Müddetç; okul içre gerçekleştirilen dersler, öğrenme evetşantıları ve öğüt aktiviteleridir. Çıktılar ise bireyde marifet, yeterlilik, yetki, sınav özları gibi matlup davranış değişçilikiklikleridir.

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir