Kayseri

Cumhuriyetin ilanından sonra ise şehrin adı “Kayseri” olarak son şeklini almıştır. Caminin yapım tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Giriş kapısı üzerinde mor dayanak üzerine altın yaldızla beş satırlık talik makalelı kitabesi bulunmaktadır. Bu kitabenin üzerinde Padişah Abdülmecid’in tuğrası vardır. Kayseri Escort